kostel sv. Vavřince

Zděný omítnutý jednolodní orientovaný kostel. Obdélná loď a trojboce uzavřené kněžiště, při jižní straně kněžiště věž, po římsu čtyřboká, od římsy výše osmiboká, zakončená helmicí s lucernou. Průčelí hladké, nečleněné, okna obdélná, v kamenných rámech. V jižní zdi lodi pravoúhlý portál v kamenném ostění s okrajovou lištou s uchy a kapkami. Krytina lodi eternitová, kněžiště plechová, na věži šindelová.