kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince je situovaný na návrší ve východní části vsi. Orientovaný jednolodní kostel s odsazeným presbytářem a hranolovu věží přisazenou k SZ straně lodi je obklopen hřbitovem vymezeným ohradní zdí. Hlavní vstup do areálu pilířovou branou je veden z jižní strany na osu vstupu do kostela. Předmětem ochrany je kostel a k němu náležející pozemek s ohradní zdí.