kostel sv. Václava

Areál farního kostela sv. Václava je situován na nízkém návrší uprostřed obce na nevelkém recentním hřbitově pravidelného oválného půdorysu. Součástí areálu je kromě vlastního jednodlodního, jednověžového, původem středověkého kostela také hřbitov, malá stavba márnice stojící východně od kostela a souvislá kamenná ohradní zeď hřbitova s třemi branami. Předmětem ochrany je objekt kostela, márnice, ohradní zeď hřbitova s branami a ik tomu náležející pozemky.