kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava je situovaný v centru obce, na východní straně nepravidelné návsi. Jednolodní orientovaný kostel je obklopený hřbitovem vymezeným ohradní zdí, kterou na JV straně doplňuje také tarasová zeď. Na hřbitov se vstupuje brankami, situovanými bezprostředně při S a J nároží západního průčelí kostela. V ose presbytáře stojí márnice, vysunutá z ohradní zdi, krytá mansardovou střechou. Před západním vstupním portálem stojí litinový kříž osazený na kamenném, architektonicky pojatém podstavci (bez památkové ochrany). Předmětem památkové ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď s brankami a pozemky vymezeného areálu.