kostel sv. Václava

Novorománská bazilika postavená v letech 1881-85 podle projektu A. V. Barvitia staviteli J. Linhartem a V. Mildem na části pozemku zámečku Portheimka. Stavba byla inspirována florentskou renesancí. Trojlodní bazilice s půlkruhově ukončeným presbytářem vévodí v průčelí dvě věže jehlancovitě ukončené, mezi nimi tympanon. Fasády z režného zdiva člení omítané pilastry, římsy a kamenná ostění oken. Okna na bočních fasádách jsou sdružená po dvou ve společné kamenné edikule s trojúhelným štítem. Hlavní vstup rámuje sloupový portál s trojúhelným tympanonem s majolikovým reliéfem sv. Václava se dvěma anděly. Interiér je vyzdoben ve stylu raně křesťanské baziliky. Hlavní loď je od bočních je oddělena arkádou, je plochostropá s kazetovým stropem, boční lodi jsou klenuty. Všechny lodě jsou zakončeny apsidou. Na konche presbyteria je mozaika skupiny světců okolo Krista. Okna bočních lodí jsou vitrajová s postavami světců, stěny pokrývají nástěnné malby. Hlavní oltář má podobu sarkofágu z karrarského mramoru s baldachýnem. Boční oltáře jsou zasvěceny P. Marii a Sv. Kříži. Na výzdobě interieru se podíleli: L. Šimek, F. Sequens, M. Pirner, Č. Vosmík, S. Sucharda, Z. Rudl