kostel sv. Václava

Areál kostela sv. Václava stojí na západním okraji vsi, na ploše ostrohu vybíhajícího z „náhorní plošiny“ vsi nad pravý (v této části řeky východní) břeh Labe. Z jižní strany jej těsně míjí silnice ze Střekova do Děčína, která má při jeho západním konci sice tupou, ale dosti nepřehlednou zatáčku. Areál tvoří vlastní 1. kostel sv. Václava s náhrobníky, kolem něho obíhající 2. ohradní zeď s brankou na jižní straně. Dnes jsou součástí zdi dva renesanční portály, které pocházejí z kostela sv. Vavřince v Českém Újezdě, který byl v roce 1977 zbořen. 3. portál I. je osazen na jižním konci východní strany ohradní zdi, před vnějším schodištěm vedoucím na oratoř kostela, 4. portál II. je osazen u severního konce severozápadní strany zdi, při neogotické hrobce hrabat Chotků z Chotkova a Vojnína.