kostel sv. Václava

Areál kostela sv. Václava stojí na západním okraji vsi, na ploše ostrohu vybíhajícího z náhorní plošiny vsi nad pravý (východní) břeh Labe. Z jižní strany jej těsně míjí silnice ze Střekova do Děčína. Areál tvoří vlastní kostel sv. Václava s náhrobníky (1), kolem něho obíhající ohradní zeď s brankou (2). Dnes jsou součástí zdi dva renesanční portály, které pocházejí z kostela sv. Vavřince v Českém Újezdě, který byl v roce 1967 zbořen. Portál I. (3) je osazen na jižním konci východní strany ohradní zdi, před vnějším schodištěm vedoucím na oratoř kostela, Portál II. (4) je osazen u severního konce severozápadní strany zdi, při neogotické hrobce hrabat Chotků z Chotkova a Vojnína.