kostel sv. Václava

Areál kostela sv. Václava stojí na vysokém návrší v severozápadní části historického jádra vsi. Tvoří jej kostel sv. Václava (1.), kolem něhož stojí ohradní zeď s dvěma branami (2.), k nimž vedou dvě schodiště (3., 4.). Součástí areálu je severně od kostela umístěný krucifix (5.) obklopený čtveřicí památných lip. Kolem kostela uvnitř ohradní zdi býval hřbitov, z něhož zbylo několik většinou poškozených klasicistních náhrobků stojících u zdi. Na severní straně ohradní zdi byl po roce 1843 na zhruba čtvercovém půdorysu zřízen nový hřbitov (na dnešní parcele č. 10), dnes rovněž nepoužívaný, v jehož středu je neogotický litinový kříž s pískovcovým soklem z roku 1865. Obvodové zdi tohoto hřbitova jsou převážně z režného kamenného zdiva, na nárožích armovaného pískovcovými kvádry, korunu mají krytou pískovcovými deskami. Zhruba ve středu východní zdi je branka s pilířky ze smíšeného zdiva.