kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava je zděnou jednolodní orientovanou stavbou, nacházející se na severním okraji obce. Obklopen je hřbitovem vymezeném ohradní zdí. Na západě kostelu dominuje k lodi osově přisazená mohutná hranolová věž. Presbytář s trojbokým závěrem je od obdélné lodi odsazen. K presbytáři, zpevněném na nárožích a na severní straně opěrnými pilíři, z jižní strany přiléhá přízemní sakristie. Loď a presbytář kryje sedlová střecha, v místě závěru presbytáře trojstranně zvalbená. Věž je pak ukončena stanovou střechou a sakristie vysokou pultovou střechou. Interiér v ose východ – západ půdorysně obdélné lodi je plochostropý s kruchtou v úrovni patra na západní straně. Presbytář, oddělený od lodi vysokým triumfálním obloukem, je klenut jedním polem žebrové křížové klenby s navazujícím žebrovým paprsčitým závěrem. Sakristie je klenutá lomeně valenou klenbou. Interiér věže je ve všech podlažích plochostropý. Vstup do kostela se nachází na západě, kterým se vstupuje do podvěží věže, z něhož vede široký vstup do lodi. Sakristie je přístupná pouze z presbytáře. Na jižním průčelí lodi je pak analyticky prezentován asymetricky umístěný starší gotický portál bočního vstupu do kostela.