kostel sv. Urbana

Jednolodní, volně stojící zděná omítaná stavba s lodí obdélného půdorysu a odsazeným polygonálním pětibokým závěrem; v průčelí vtažená hranolová čtyřboká věž s nedochovanou osmibokou zvonovou stříškou a železným menším křížkem. Zvonicové patro otevřené ze tří stran obdélnými půlkruhovitě ukončenými okny s profilovanými šambránami, je taktéž nedochováno. Věž člení systém výplní odlišených hrubostí břizolitové omítky a kordonové profilované římsy. Vstupní portál je pravoúhlý s kamenným ostěním, nad ním se nachází trojúhelníkový tympanon. Okna v presbyteriu 1+1 byla s mřížemi, obdélná s jednoduchými plochými šambránami v omítce. Fasáda,členěná velkými obdélnými rámy, které jsou vytvořeny drsností omítky, není již patrná. Krytiny kostela z tašek se nezachovaly. Před západním průčelím o něco níže je upravena plošina a z ní vzhůru ke kostelíku – památníku stoupá přímé, široké kamenné schodiště, nad nímž po stranách stojí dva sloupky.