kostel sv. Tří králů

Kostel Tří králů je jednolodní zděná stavba s výrazně odsazeným pravoúhlým presbytářem, orientovaná přibližně ve směru JV-SZ. Presbytář i loď kostela mají sedlové střechy kryté bobrovkami (presbytář) a šindelem (loď). Hlavní, štítově řešené průčelí bez výraznějších architektonických prvků (hlavní osu tvoří pouze pravoúhlý portál s kamenným ostěním s uchy a kapkami a rozeklanou římsovou supraportou, ikonograficky špatně čitelná freska se sv. Františkem v padlém obdélném poli, kruhové okno bez ostění a šambrán a dvě obdélná okna tvořící postranní osy) je orientováno do prostranství se sochou sv. Anny. Prostou boční fasádu orientovanou do prostoru zámecké zahrady zdobí malý výklenek s reliéfem P. Marie (glazovaná terakota). Interiér kostela (bez kruchty) je zaklenut 3 poli valené klenby. Na pravé straně dle řádových zvyklostí přiléhá ke střednímu poli kaple P. Marie a za ní potom křídlo hraběcí oratoře. Hluboké, také valeně klenuté kněžiště je hlavním oltářem předěleno na vlastní kněžiště a mnišský chór. K levému boku kostela přiléhala přízemní vstupní chodba kláštera, ze které byla přístupná sakristie a rovněž kazatelna.