kostel sv. Tří králů

Areál kostela sv. Tří králů stojí v západní části obce, na severní straně průjezdní komunikace, západně od křižovatky z níž odbočuje silnice do Tisé. Tvoří jej 1. kostel sv. Tří králů, 2. ohradní zeď s branou, která ohraničuje původní rozlohu hřbitova (tak jak je zakreslen na mapě povinného císařského otisku stabilního katastru z roku 1843) spolu s jeho prvním rozšířením někdy ve 2. polovině 19. století, dále poměrně mohutné 3. schodiště vyrovnávající výškový rozdíl mezi průjezdní komunikací a bránou v jižní části ohradní zdi, 4. márnice v severovýchodním koutě rozšířeného hřbitova a 5. sousoší Kalvárie stojící dnes mezi branou ohradní zdi a také výše uvedeným schodištěm - východně od jejich osy. Před transferem sousoší stálo ve středu obce, na severní straně průjezdní komunikace, při bývalém mostku přes bývalý Mlýnský potok, na dnes zrušené pozemkové parcele č. 805 - dnes jsou na jejím místě p.p.č. 707 / 8, 707 / 10 a 708. Na jižní straně, v západní části nahrazuje ohradní zeď památkově nechráněná budova fary čp. 158 s hospodářskou budovou, která nahrazuje ohradní zeď v jižní části západní strany. V koutě mezi farou a ohradní zdí stojí renesanční křtitelnice ? ze 16. století ze zbořeného kostela v Sönsteinu u Tisé (kostel, fara a škola roku 1631 vyhořely - viz literatura: Franz Focke). Fara čp. 158 je patrová dvoukřídlá zděná hladce omítnutá budova postavená na půdorysu písmene “L” pod valbovou střechou krytou pálenými bobrovkami na husté laťování. Hospodářská budova u fary čp. 158 je zděný přízemní objekt postavený na obdélném půdorysu pod polovalbovou střechou krytou pálenými bobrovkami.