kostel sv. Štěpána

Areál se nachází ve střední části obce. Orientovaný kostel stojí uprostřed hřbitova, ohraničeného původně hřbitovní zdí. V jihozápadním rohu hřbitova stojí proti průčelí kostela nízká bedněná zvonice. Původní ohradní zeď dnes již neexistuje, její průběh je však patrný dle terénu. Zejména na Z bylo oplocení posunuto blíže k silnici a dnes je tvořeno pletivovým plůtkem na soklu. V linii nového plotu hlavní vstupní brána tvořená kamennými pilíři bez omítky, mezi nimi kovaná vrata. K bráně je přístup po kamenných stupních se zábradlím v tvrdé omítce. Na J boční branka ze žulových pilířů se špičkou, mezi nimi kovaná vrátka. Původní hřbitov není patrný, dnes travnaté prostranství. Předmětem ochrany je kostel, zvonice, dvojice pilířových bran, schodiště a pozemky vymezeného areálu.