kostel sv. Šimona a Judy

Areál kostela sv. Šimona a Judy je situován nad obcí po levé straně komunikace ve směru Trutnov- Úpice mezi vzrostlými stromy. Stavba kostela je jednoduchou barokní stavbou, zakončenou pravoúhlým presbytářem a sakristií při severní straně, hranolová věž v ose presbytáře. Stavba kostela obklopena hřbitovem, který je vymezen kamennou lichoběžníkovou zdí, od SZ strany zčásti oválného tvaru. V areálu náhrobky s hroby, většinou v torsálním stavu. Před vstupní branou hřbitova po levé straně u cesty stojí kamenný podstavec s litinovým krucifixem.