kostel sv. Prokopa

Areál zahrnuje kostel, zvonici, hřbitov a ohradní zeď se vstupem. Márnice není předmětem památkové ochrany. Jednolodní orientovaný kostel sv. Prokopa má obdélnou loď s vestavěnou kruchtou na západě, kde loď má rovný strop dosedající na fabiónovou jednoduchou římsou po obvodě. Na východě je trojboce ukončený zúžený presbytář, který je oddělen od lodi triumfálním lomeným obloukem s ornamentem ve vrcholu. Presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami po stranách a v závěru. Na jižní a severní obvodové stěně presbytáře se zachovaly gotické nástěnné malby z poloviny 14. století (viz presbytář). Podél jižní strany presbytáře je umístěn obdélný přístavek sakristie sklenutý převýšenou lomenou valenou klenbou. Před západní průčelí je předsazena západní vstupní předsíň zaklenutá segmentovou klenbou. Kovový sanktusník ukončuje střechu lodi na východě. V areálu hřbitova se nachází na JZ od kostela samostatně stojící hranolová zvonice vkomponovaná do ohradní zdi. Samostatně stojící čtvercová márnice se nachází severovýchodně od kostela a její severní nároží je vkomponované do severní ohradní zdi hřbitova.