kostel sv. Prokopa

Areál se rozkládá ve středu obce v mírně vyvýšené poloze. Je tvořen kostelem sv. Prokopa, zvonicí S od kostela a hřbitovní zdí se třemi branami. V JV a Z části areálu hřbitova se nacházejí zajímavé náhrobky. Na JV je do zdi vložen a výklenková kaple s náhrobkem. Předmětem ochrany je kostel sv. Prokopa, zvonice, zeď s branami a schodištěm, výklenková kaplička a pozemky vymezeného areálu.