kostel sv. Prokopa

Kostel svatého Prokopa leží v jižní části Černěvsi na vyvýšeném bývalém hřbitově, areál je obehnán ohradní zdí s pozdně barokní kulisovou branou v severní hraně zdi. Kostel jednolodní orientovaný se čtyřbokou třípatrovou věží v západní, se sakristií na severní a kruchtou na západní straně. Loď a sakristie jsou zastřešeny valbovou střechou, věž jehlancovou, obé s pálenou taškou cihlové barvy. Severní stěna je členěna půlkruhovým oknem, jižní straně dvěma půlkruhovými okny a věž segmentově čtyřmi zaoblenými okny. Hlavní vstup je umístěn v severním průčelí (v přízemí věže), rámuje jej kamenný obdélný portál. V kněžišti je křížová klenba se žebry, ty začínají prostými konsolami a sbíhají se uprostřed stropu do svorníku s erbem se střelou. Loď je plochostropá, od presbytáře ji odděluje vítězný oblouk. Vnitřní omítka je vyvedena v lomené bílé, žebrování v červené. Na vnější omítce je patrné architektonické členění, které je odspodu tvořeno soklem, pásovou bosáží, parapetní a hlavní římsou a šambránami kolem okenních otvorů, jsou zde také patrné empírové úpravy. Současnou podobu získal kostel zhruba v první polovině 19. století. Uvnitř se nenachází žádné vybavení.