kostel sv. Petra a Pavla

Na mírném návrší nad obcí je umístěn jednolodní, románský kostel sv. apoštolů Petra a Pavla s výraznou vertikálou mohutné hranolové věže na západní straně. Kolem kostela je hřbitov obehnaný ohradní zdí, která je uvnitř členěna lichými půlkruhovými arkádami s figurálními malbami od F. Mikuly z Jinína z let 1841-54 a s veršovaným doprovodným textem místního faráře V. Cízy. Jedná se o jednolodní kostel, s půlkruhovou dvakrát odstupňovanou apsidou na východní straně a s hranolovou věží na západní straně.