kostel sv. Petra a Pavla

1/ kostel 2/ ohradní a tarasní zeď 3/ brána 4/ náhrobek Marie Vilemíny Cecingarové z Bírnic 5/ pamětní kříž 6/ schodiště Kostel (1) s areálem bývalého hřbitova nalezneme v jižní části obce. Stavba usazená v poměrně strmém svahu a v dominantní poloze. Plocha bývalého hřbitova je vymezena po obvodu kamennou zdí (2), která na severní, východní a jižní straně přechází v zeď tarasní, která vyrovnává poměrně svažitý terén. Na severozápadě je v ohradní zdi vstupní brána (3), na východě schodiště (6). Na bývalém hřbitově při severovýchodním nároží kostela dochován klasicistní litinový náhrobek Marie Vilemíny Cecingarové z Bírnic (4). Zhruba 4 m SZ před vstupní bránou stojí na kamenném sloupu litinový pamětní kříž (5).