kostel sv. Petra a Pavla

Orientovaná jednolodní stavba kostela s kněžištěm ukončeným půlkruhovým závěrem, obdélníkovou sakristií při jižní straně a depotem při severní straně, disponuje při západním průčelí čtyřbokou věží. Kněžiště je zaklenuto v závěru konchou a jedním polem pruské klenby, loď valenou klenbou s výsečemi. Podkruchtí je zaklenuto valenou klenbou a otevřeno trojdílnou arkádou na dvou pilířích. Původní panská tribuna byla rozšířena o kruchtu. Vnější fasády kostela jsou hladké, otevřené nízkými barokními okny se stlačeným segmentem. Střecha kostela je sedlová, nad závěrem zvalbená, věž jehlanová.