kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní, z části neomítaná pseudoslohová románsko-gotická stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží v západním průčelí, s pětiboce uzavřeným presbytářem a se sakristií při severní straně. Horní část věže je pětiboká, zakončená kuželovou střechou pobitou plechem. Loď má sedlovou střechu. Hlavní vchod v podvěží je opatřen pseudorománským portálem. Při obou bočních stranách věže je po jedné síňce čtvercového půdorysu, jejíž střecha je nesena válcovými sloupy. Stěny síněk jsou otevřené. Fasády lodi i presbytáře jsou členěny vysokými obdélnými okny s půlkruhovými záklenky. Korunní římsa je opatřena obloučkovým vlysem. Loď je sklenuta třemi poli žebrové klenby, západní část lodi vyplňuje kůr. Předmětem ochrany je kostel - stavba a pozemek st.p. 122.