kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní zděný přibližně orientovaný kostel na půdorysu latinského kříže s užším, půlkruhově zakončeným presbyteriem se štíhlou hranolovou věží s jehlancovou střechou po jižní straně západního průčelí. Vstupní (záp.) průčelí vrcholí trojúhelným štítem, valbová střecha kryta pálenými bobrovkami, na věži plechová krytina. Zdivo z opukových nepravidelných kvádříků s cihelnými záklenky, omítky hladké,se smytým okrovým nátěrem. Exteriér: Vstupní průčelí vymezené po bocích vysokými dvojstupňovými opěráky a zakončené poměrně strmým trojúhelným štítem má přísně symetrické členění. Podnož je jednoduchá, neprofilovaná, v ose průčelí vystupuje pravoúhlý portikus s lisenami po stranách spojených shora obloučkovým vlysem v podřímsí pod pultovou stříškou. Většinu jeho plochy vyplňuje s monumentální ústupkový portál s vloženými sloupky a půlkruhovou profilovanou archivoltou. Vstupní otvor má přímé nadpraží s koutovými konzolkami, vedou k němu 4 kamenné stupně venkovního schodiště. V tympanonu reliéfní medailon anděla. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, výplňové, původní. Prostor kruchty v ose průčelí osvětluje velké kruhové okno v mírně rozevřené špaletě, s nepůvodním zasklením luxfery. Plocha průčelí nad portikem je členěna obloučkovým panelováním, trojice ústředních polí ve štítu má svislé větrací štěrbiny. Boční fasády jsou členěny soklem, lisenovými rámy s obloučkovým vlysem a zakončeny profilovanou římsou. Okna hlavní lodi jsou po dvou sdružená, ve špaletě s půlkruhovým zakončením, okenní výplně v plně zasklených kovových rámech se subtilním členěním. Čela příčné lodi mají obdobné členění, avšak stěnu člení slepá arkatura o třech „oknech“, z nichž boční jsou slepá a střední je zaskleno barevnou vitráží. Motiv slepých oken se opakuje i na východní straně příčné lodi, kde je zasklení omezeno jen na horní třetinu okna. Presbytář s opěrnými pilíři po stranách člení trojice lisenových rámů obloukovitě zakončených, v krajních jsou vložena okna. V ose závěru je umístěn zadní vstup v sedlovém neprofilovaném portálku, vložený v mělké vpadlině s půlkruhovým zakončením. Dveře jednokřídlé, dřevěné, soudobé. Věž po boku jižního průčelí (o výšce 16 m) je výškově opticky členěna lisenovými rámy do 5 podlaží , uplatňujíc přitom typicky románský tektonický růst počtu okének směrem vzhůru, takže v prvních dvou patrech jsou jen úzké štěrbiny a nejvýše, ve zvonovém patře je trojnásobně sdružené okno. Okenice jsou dřevěné, žaluziové. Kordonové římsy oddělují až dvě poslední podlaží. Věž je zakončena vysokou jehlancovou střechou krytou plechem,se zděnými strmými štíty, v nichž jsou vložené plechové krihové ciferníky. Vrchol jehlance je zakončen hrotnicí s makovicí a drátěným křížkem.