kostel sv. Mikuláše s ohradní zdí

Farní kostel sv. Mikuláše: Zděná omítaná orientovaná stavba, půdorys křížový, před průčelím hranolová věž. Na jižní straně lodi předsíň, na severní straně presbyteria sakristie. Závěr rovný, na severu a jihu kaple rovně ukončeny. Po severní straně presbyteria oratoř. Klenba valená s lunetami, nad bočními kaplemi jen pasy. Zeď členěna pilastry s římsovou hlavicí, nad ní obíhá celý kostel profilovaná římsa. Presbyterium neodděleno od lodi, kruchta zděná, podkruchtí má klenbu valenou křížovou, do lodi je otevřeno třemi oblouky. Zvenčí kostel jednoduchý, okna rámována profilovanou šambránou s klenákem. Střecha krytá břidlicí, na věži oplechovaná báň srdčitého tvaru, ke kostelu vede schodiště vyrovnávající terén. Loď klenba valená s výsečemi, v křížení obou lodí křížová se štukovým dekorem. Stažená 2 táhly. Centrální část s pilastry. Dlažba mramorová šachovnice v lodi, v presbytáři doplněna před 8 lety. U bočních oltářů dlažba šestiúhelná. Okna se segmentem, dvoukřídlá, po třech polích, v každém 12 tabulek. Kruchta má mezi dvěma pilíři tři oblouky a poprseň ve střední části konvexně vykrojenou. Plasticky zdobena imitací kuželek ve štuku a nad pilíři vázami. Klenba pod kruchtou křížová se štukovými rámy. R. 1656 vystavěn zděný omítaný kostel na místě starého dřevěného. Kostel byl do dnešního stavu přestavěn roku 1738.