kostel sv. Mikuláše

Vesnice vznikla na levém břehu Lužnice, při významné dálkové cestě z Třeboně do rakouské Weitry a Schremsu v místech, kde se od západu napojovala komunikace z Trhových Symů a Borovan. Ta se stala základem vznikajícího sídliště a vidlicovité napojení dalo podobu trojúhelné návsi, kolem níž vyrostly rozptýlené zemědělské usedlosti. V jihovýchodní části vesnice byl na hřbitově založen kostel a na jižní straně pak připojen areál fary. Kostel má vchod v ose západního průčelí, které však vzniklo až při rozšíření lodi roku 1820.