kostel sv. Mikuláše

Původně románský kostel, obklopený hřbitovem, umístěný na návrší jižně od obce. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který se výrazně uplatňuje v široké krajině, kde zaniklo původní osídlení. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z - románského období, 2. poloviny 12. st. – věž a obvodové zdivo lodi, - vrcholné gotiky – presbytář a sakristie – a renesančního období – severní předsíň lodi. Zvláště pozoruhodné jsou především z části odkryté a dosud nerestaurované středověké nástěnné malby v kněžišti a figurální konzoly nesoucí síťovou klenbu sakristie.