kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je vybudován na západním svahu protáhlé obce Petrovice, spoluutváří její jádro. Jihovýchodně od kostela se nachází petrovická náves, severovýchodně budova školy, severozápadně fotbalové hřiště a na jihozápadě kostel sousedí se hřbitovem. Areál kromě neorientovaného pozdně barokního kostela spoluutváří ještě dvě sochařská díla a terasní zeď se schodištěm. Dominantní položkou je kostel, osazený na vrstevnici a obrácený presbytářem k severu. Terasa a přístupové schodiště je k podélnému průčelí kostela připojeno logicky na východní straně, s přístupem od návsi. Terasní zdi umožnily srovnat jinak výrazně klesající terén vedle kostela a vytvořit plochu pro shromáždění lidí před vstupem. Sloup se sochou Ecce Homo stojí na terase při východním vstupním zádveří, mezi druhou a třetí osou fasády. Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna do jihovýchodního koutu terasy.