kostel sv. Mikuláše

Areál kostela leží v poloze vysunuté na SV okraj historického jádra města, v části zvané Na Karlově. Kostel stojí na vrcholu mírného návrší. Celý obvod stavby s výjimkou Z průčelí a menší části J průčelí je pojat do ohrazeného prostoru hřbitova. Z celé plochy hřbitova do chráněného kosteního areálu patří jen náhrobek dr. V. Haeringa J od kostela, ostatní komponenty celku leží vně hřbitova: zvonice před JZ nárožím kostela, socha sv. Floriána před J částí Z průčelí chrámu a socha sv. Jana Nepomuckého v koutě mezi J boční lodí a k ní přistavěnou předsíní. Předmětem ochrany jsou: kostel, socha sv. Jana Nepomuckého, zvonice, náhrobek MUDr. V. Haeringa a pozemky celku.