kostel sv. Mikuláše

Po asanaci kostel vytváří jednu z dominant Staroměstského nám., do něhož se obrací hl. již. fasádou, zdůrazněnou nárožními věžemi. Celá stavba spočívá na vysokém soklu, nasazeném na trnož. Fasáda je pětiosá s vyváženou dynamickou hmotou vertikál nárožních veží a ústřední kopule s lucernou. Je vybavena bohatou štukovou výzdobou. Meziokenní plochy člení vykrajovaná pole, okna půlkruhově či segmentově ukončená se střídají s různě velkými okuly. Všechna okna rámují bohatě zdobené šambrány. V portálu dubová barokní vrata na vnější straně pobitá železným plechem s bohatým kováním, na přítuhách polopostavy zbrojnošů. Na již. průčelí sochařská výzdoba, od A. Brauna. Nad vchodem Z fasády socha sv. Mikuláše z dílny M. V. Jäckla z r. 1709. Kostel je prodlouženou centrálou na obdélném půdorysu. Střední část na půdorysu rovnoramenného kříže je zaklenuta osmibokou kopulí, na záp. straně je doplněna příčně oválným prostorem předsíně a varhanní kruchty, na vých. obdélným, pulkruhově uzavřeným presbytářem, po jehož stranách jsou obdélné patrové přístavky. Kupoli vynáší diagonálně postavené pilíře, jejichž hmota je mimořádně odlehčena. Každý z nich po obou stranách rámují monumentální iónské polosloupy, ve vrcholu spojené segmentovým frontonem v edikulu. V přízemí se pilířové podpory otevírají půlkruhovými orámovanými arkádami do bočních průchozích kaplí. Arkádám jsou v horní etáži předloženy konkávně tvarované balkóny; prostory v pilíři tvoří průchod k ochozu, který je vložen též v přícných ramenech a obíhá celou loď na křivkově oblamovaném půdorysu. Balkóny a ochoz chrání kované vzduté zábradlí. Klenby příčných ramen doplňují křivkově utvářená fresková pole se štukovými rámy, na nichž se objevuje páskový motiv.Osmiboký tambur je prolomený okny po jejich stranách niky se sochami. Kupole chrámu je složená z pásů, zužujících se k patě lucerny; je vyplněna freskami. Příčná ramena mají půdorys mělkých obdélníků, zaklenuta plackovými klenbami. Jednotná výzdoba oken, portálku a dalších architektonických článků bohatou štukovou výzdobou sjednocuje všechny prostory kostela k jednotnému účinu.