kostel sv. Mikuláše

Roubená stavba trojprostorového uspořádání, výrazně členěná do tří věžovitě zakončených hmot, s nejvyšší věží v průčelí. Kolem kostela je zhruba oválný pozemek obehnaný roubeným plotem s šindelovou korunou, v němž je před věží vstupní branka. před kostlem stojí řezbami s lidovými motivy zdobený kříž s plechovým korpusem. Na nízké kamenné podezdívce je postavena nízká obdélná hmota lodi a předsíně, která nad předsíní vyrůstá ve čtyřbokou kónicky se zužující věž, zakončenou stanovou střechou s cibulovotou bání , lucernou a makovicí, loď má hranolovité zakončení se stupňovitou stanovou střechou a makovicí, stejným způsobem je zastřešen nižší obdélný presbytář, makovice jsou zakončeny kovanými kříži. Stěny roubené, pobité šindelem , šindelová střecha s dekorativně zdobeným okrajem. Vstupní dveře mají zdobné kované závěsy gotizujícího tvaru a barokní kované doplňky. Stavba má trojprostorové uspořádání: tzv. babinec, hlavní loď a svatyni (presbytář). Uvnitř dochován ikonostas (vč. ikon a dalších obrazů) s bohatě vyřezávanými carskými dveřmi s ornamentem vinné révy.