kostel sv. Michaela archanděla s ohrazením hřbitova

Areál kostela je situován na oblém návrší uprostřed obce, na rozhraní zástavby a polí. Celý areál sestává ze zděné jednolodní budovy kostela sv. Michala kněžištěm orientované na východ, v severní části areálu je situována menší zděná budova kaple zakomponovaná do ohradní zdi. Celý areál ohraničuje a zároveň vymezuje hřbitovní zeď částečně zděná z pískovcových kvádrů, částečně z lícových cihel.