kostel sv. Martina

Jednolodní kostel sv. Martina je orientovaný, má obdélnou plochostropou loď, na kterou navazuje na východě zúžený, pětiboce uzavřený presbytář se třemi opěráky v exteriéru, je zaklenutý jedním polem žebrové klenby. Podél severní strany presbytáře se nachází trojboce uzavřená sakristie zaklenutá sklípkovou klenbou. Před západní průčelí kostela je předsazena barokní hranolová věž zakončená jednoduchou helmicí, kde v podvěží se nachází vstupní předsíň zaklenutá křížovou klenbou bez žeber. Krov nad lodí je hambalkový se dvěma úrovněmi hambalků, s ležatou stolicí a se středovým sloupkem mezi prvním a druhým hambalkem. Tesařské spoje plátované. Hambalkový krov nad presbytářem má stojatou stolici s pásky u sloupků plných vazeb.