kostel sv. Martina

Děkanský kostel sv. Martina je situován v intravilánu obce Radomyšl, na jih od blízké hlavní středové komunikace. Kostel je orientovaný. Kostel je v půdorysu trojlodní, bazilikálního typu s pravoúhlým presbytářem, se sakristií a schodištěm na severní straně a s pravoúhlými předsíˇňkami na jižní i severní straně. V západním průčelí, v jeho středu, vrcholí kostel mohutnou hranolovou věží. Areál kostela je tvořen kostelem sv. Martina, bývalým hřbitovem s ohradní kamennou zdí, dále bývalou kostnicí na severní straně hřbitova, kaplí sv. Jana Nepomuckého v jižní ohradní zdi s balustrádou a kalvárií při východním průčelí kostela, presbytáře.