kostel sv. Martina

Jednolodní obdélná stavba s obdélným, trojboce uzavřeným presbyteriem. Loď s okosenými nárožími plochostropá, presbyterium s konchou a lunetami. Po straně presbyteria plochostropá oratoř. V západní části dřevěná kruchta. Na sedlové střeše sanktusník.