kostel sv. Martina

Areál kostela sv. Martina se nachází přibližně ve středu historického jádra obce, při hlavní silnici v těsné blízkosti zámku čp. 6. Orientovaná stavba kostela hlavním průčelím k JZ, presbytářem k SV stojí při J okraji starého hřbitova (ke kterému na V straně přiléhá nížeji položený hřbitov nový - pp. 43/9) pravidelného obdélného půdorysu, vymezeného kamennou ohradní zdí s branou situovanou v JZ linii ohradní zdi (poblíž SZ nároží kostela), přístupnou z parkově upraveného návesního prostranství. Druhá, osově souměrná brána byla zbořena. Kostel byl kdysi přístupný i ze zámeckého areálu klenutou (dnes slepou) bránou v J linii ohradní zdi (u SV nároží S křídla zámku). Ve V rohu hřbitova stojí novodobý zděný objekt sloužící jako márnice (st.216). Předmětem ochrany je kostel sv. Martina, hřbitovní zeď s branami a pozemky vymezeného areálu. V prostředí památky se nachází nechráněný objekt márnice.