kostel sv. Maří Magdalény s ohrazením

Areál kostela je situován v centru obce u silnice z Broumova a Martínkovic na hraně mírného návrší zvedajícího se nad obcí. Součástí areálu je centrální přibližně orientovaná stavba kostela sv. M. Magdalény z let 1735-1743 od K. I. Dientzenhofera, gotická vstupní brána s prostory márnice situovaná v jižní části hřbitova, kamenná ohradní zeď hřbitova a dvě pískovcové sochy krucifixu ze 2. poloviny 18. století, z nichž jedna je umístěna při hřbitovní zdi v západní části hřbitova, druhá se sochami sv. M. Magdalény a sv. Veroniky je umístěna na volném prostranství mezi silnicí a vstupem na hřbitov.