kostel sv. Maří Magdalény

Areál kostela sv. Máří Magdaleny se nachází ve střední části protáhlé horské obce Bartošovic, nad hranou terénu svažujícího se nad hlavní silniční komunikací (č. 319) procházející obcí a vedoucí z Rokytnice v Orlických horách do Mladkova. Samotná plocha areálu je dána průběhem zděné ohradní zdi vymezující pozemek hřbitova. Areál tvoří kostel sv. Máří Magdalény, objekt hlavní vstupní brány a zděná ohradní zeď se dvěma bočními brankami. Orientovaná stavba kostela stojí ve středu areálu. Objekt stavby hlavní vstupní brány je umístěn v západním úseku ohradní zdi, situován je na podélnou osu kostela. Další přístupy do areálu jsou prolomeny v severovýchodním a jihovýchodním úseku ohradní zdi. Plocha areálu sloužila a dosud slouží jako hřbitov. V těsné blízkosti objektu hlavní vstupní brány, jihozápadně od ní, je na obecní parcele sousoší Kalvárie, stojící na kamenné podestě s přístupovým, do svahu se zařezávajícím schodišťovým ramenem (rč. 6086). Někdejší budova fary stojí severovýchodně od areálu, v jeho těsné blízkosti. K ní je orientována jedna z bočních branek v ohradní zdi.