kostel sv. Maří Magdalény

Kostel je jednolodní podélnou orientovanou sakrální stavbou s polygonálním presbytářem na východě a hranolovou věží na západě. K severní boční straně závěru je přidružena sakristie. Západní část interiéru je vyplněna z větší části varhanní kruchtou. Součástí areálu je kromě vlastního kostela sv. Máří Magdaleny ohradní zeď vymezující areál a dvojice schodišť, která vedou k vstupním branám.