kostel sv. Maří Magdalény

Orientovaný kostel s věží na S straně presbytáře a oratoří na J straně, stojící uprostřed hřbitova obehnaného zdí. Na J straně hřbitova márnice, vystupující ven ze hřbitova. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď a pozemky areálu.