kostel sv. Maří Magdalény

Kostel členitého půdorysu s věží na Z. Kolem bývalý hřbitov (terasa), čelnitého půdorysu, obehnaný ohradní zdí s třemi bránami. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď a pozemek vymezeného areálu.