kostel sv. Maří Magdalény

1) kostel 2) márnice 3) ohrazení vnitřní a vnější se 2 branami, brankou, 2 schodišti a tarasní zdí 4) hrobka rodiny Benedyktů 5) pamětní kříž Areál kostela se hřbitovem je situovaný v dominantní poloze na JZ okraji obce. Okolo kostela vymezena kamennou ohradní zdí nepravidelná plocha bývalého hřbitova, na kterou na jižní straně navazuje stávající hřbitov pravidelného obdélného rozvrhu, rovněž ohrazený kamennou zdí. Vstup ke kostelu od severu širokým schodištěm a branou I., za níž pokračuje pěšina s několika žulovými schody až k severnímu vstupu do kostela, po stranách ohraničena zídkami z lomového kamene. Vstup na nový hřbitov od východu branou II. Průchod mezi bývalým a současným hřbitovem je situován jihozápadně od kostela – branka. V jižním úseku ohradní zdi nového hřbitova objekt márnice. V severozápadní části hřbitova u ohradní zdi stojí hrobka rodiny Benedyktů. Na mírném tarasu u hlavního přístupového schodiště stojí pamětní kříž.