kostel sv. Maří Magdalény

Kostel se nachází ve středu obce, která se rozkládá na severním svahu vysokého kopce - proto tvoří dominantu v širokém okolí. Jedná se o jednolodní stavbu s pravoúhlým závěrem a s hranolovou věží. Je to rozlehlá stavba křížového půdorysu s hranolovou věží, v pozadí kněžiště s bočními přístavky (po stranách věže - v jednom z nich je umístěna sakristie. Loď osvětlují půlkruhová okna, dvě z každé strany lodi a jedno nad vstupem. Všechna jsou posazena na profilované průběžné římse. Pravoúhlý vstupní portál ukončený kladím, nad tím profilovaná římsa a půlkruhové okno. Fasáda je členěná bosáží a pásováním (barevnost písková). Střecha na lodi je valbová, krytá esovkami, na přístavcích z boku věže je pozinkovaný plech, červeně natřený. Věž je zastřešena jehlancovou střechou krytou měděnným plechem a završená křížkem. Interiér : hlavní protor je zaklenut mohutnou plackou, podkruchtí s rovným stropem otevřeno do lodi trojicí půlkruhových arkád, střední vyšší bočních. V závěru valená klenba s výsečemi. Zařízení kostela klasicistní a empírové - současné se stavbou kostela. ( Popis Reml 1988)