kostel sv. Kateřiny

Areál kostela sv. Kateřiny se nachází v jihozápadním rohu náměstí Krále Vladislava. Orientovaný kostel je presbytářem natočený do náměstí. Hmotově výrazná stavba je umístěná na vyvýšené terase podepřené opěrnou zdí, na níž se původně rozkládal hřbitov. Ke kostelu vede široké schodiště z náměstí a schodiště situované na západní straně, na osu vstupního portálu. Severně od kostela stojí zděná zvonice s dřevěnou nástavbou, přístupná z prostoru bývalého hřbitova i ze dvora radnice. V severní zdi kostela jsou osazené náhrobky a stojí zde rovněž socha sv. Josefa a Kateřiny. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí při zvonici. Předmětem ochrany je kostel sv. Kateřiny, zvonice, socha sv. Kateřiny, socha sv. Josefa, socha sv. Jana Nepomuckého, opěrná zeď terasy se schodišti a pozemky parc. č. st. 1 a 3 (v rozsahu stavby zvonice) a parc. č. 49.