kostel sv. Jiří a sv. Martina s farou

Areál kostela se nachází v severním okraji obce na západním svahu zalesněného návrší Chmelnice. Areál kostela tvoří budova kostela P. Marie, sv. Jiří a sv. Martina v prostoru hřbitova, hřbitovní zeď s branou sevřenou mezi objekty kaple východně od brány a márnice západně od brány, budova fary situovaná východně od kostela s chlévy, stodolou, kůlnou a ohrazením s branou. U vstupu na hřbitov doplňující sochařská výzdoba tvořená kamenným pilířem se sochou Ukřižování před márnicí, socha Krista na hoře Olivetské před kapličkou čelně vlevo vedle vstupní brány na hřbitov, na hřbitově pomník padlým v 1. světové válce. Na obvodu hřbitova a areálu fary stély křížové cesty. Kulturními památkami nejsou pomník padlých a křížová cesta.