kostel sv. Jiří

Ohrazený areál kostela sv. Jiří je situován v jádru obce na vyvýšeném místě. Márnice stojí východně od kostela a kříž za ohradní zdí západně od kostela. Pilířové brány ohradní zdi jsou na JV a Z straně. Předmětem ochrany je areál kostela sv. Jiří - koste, márnice, ohradní zeď s branami, kříž a pozemky vymezeného areálu.