kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří, obklopený rozsáhlým hřbitovem, se nachází v jižní části města, při silnici do Kralup nad Vltavou. Hmotově výrazný jednolodní orientovaný kostel se scelenou sálovou dispozicí uzavírá neoddělené kněžiště s půlkruhovým půdorysem. Vnější fasády člení opěráky a mezi nimi vysoká okna s kružbami. Jednotný dojem interiéru umocňuje průběžné zaklenutí síťovou klenbou se štukovými žebry zaobleného profilu, dosedající na polopilíře s římsovými hlavicemi, zdobenými andílčími, ženskými i mužskými hlavičkami. Na západní straně je vsazena mělká dvoupatrová kruchta s malovanými poprsněmi. Na západní straně schodišťové přístavby byla původně vysazena jednoduchá venkovní kamenná kazatelna, snesená v 2. polovině 19. století. Hřbitov vymezuje ohradní zeď s pilířovou branou situovanou mezi kostelem a špitálem. Na hřbitově se nachází řada kvalitních náhrobků. K nejcennějším patří náhrobek Františka Dvořáka s prolamovaným kovovým křížem a náhrobek rodiny Gollových s figurálním reliéfem od Františka Bílka. Bývalý špitál, situovaný podél cesty na východní straně areálu, je architektonicky jednoduchá přízemní stavba zdobená bosovaným portálem. Jeho průčelí lícuje s ohradní zdí hřbitova. Na vnější straně ohradní zdi starší části hřbitova, na jejím jihovýchodním konci, je v nice umístěn kamenný reliéf s Pannou Marií Staroboleslavskou. Předmětem ochrany je kostel sv. Jiří, bývalý špitál, hřbitov, náhrobky Františka Dvořáka a rodiny Gollových, ohradní zeď s branou a s reliéfem P. Marie Staroboleslavské a k tomu náležející pozemky.