kostel sv. Jiří

Areál kostela stojí na rozsáhlém volném prostranství nad městem (dříve vsí) Libušín, vzdáleném 1, 5 km jihozápadně od jeho jádra, v místě slovanského hradiště z 10. století. Přibližně orientovaný podélný kostel s mírně odsazeným polygonálním kněžištěm a volutovým štítem v průčelí je obklopen hřbitovem vymezeným ohradní zdí s branou na západní straně areálu (na osu hlavního vstupu do kostela). V jihovýchodní části vymezeného areálu je do ohradní zdi hřbitova začleněna dřevěná zvonice na zděné podezdívce. V jihovýchodním rohu hřbitova se nachází náhrobek Jiřího Smékala. Vně ohradní zdi, při severovýchodním nároží areálu, stojí přízemní domek hrobníka. Předmětem ochrany je kostel se zvonicí, ohradní zeď s branou, náhrobek Jiřího Smékala a pozemky vymezeného areálu.