kostel sv. Jiljí

Areál kostela sv. Jiljí je situován na návrší za obcí (J směrem při komunikaci). Na J straně areálu stojí márnice a kolumbárium v ohradní zdi, na S straně za ohradní zdí zvonička a kříž, na SV schodiště. Areál kostela opisuje ohradní a vysoká tarasní zeď se vstupní branou na S straně. Předmětem památkové ochrany je areál kostela sv. Jiljí - kostel, ohradní a tarasní zeď, schodiště a pozemky vymezeného areálu.