kostel sv. Jiljí

Zděný, omítaný, orientovaný kostel, s osou závěru vychýlenou k jihu, stojí v horní části města, v ploše náměstí. Jednolodní stavba s lodí obdélného půdorysu, čtvercového kněžiště s půlkruhovým závěrem, před západní průčelí nepatrně předstupuje hranolová dvoupatrová věž. Po stranách vystupuje příčná loď, která se však v interiéru neuplatňuje, neboť v jejím přízemí jsou umístěny sakristie, v patře pak empory otevírající se do kněžiště arkádou s balustrádou. Na příčnou loď navazují zděné přízemní ambity, obklopující loď ze tří stran. Fasády člení mezi okny lisénové rámy, lisénám jsou představeny pilastry, s čabrakovými hlavicemi, nesoucí profilované kladí. Obdélná okna s odsazeným půlkruhovým zaklenutím rámují ploché štukové šambrány. Oválná okna v závěru kněžiště jsou rozmístěna ve dvou úrovních nad sebou. Věž, v přízemí se zaoblenými rohy, člení nárožní pilastry, její korunní římsa je nad ciferníky hodin segmentově zdvižena, věž zakrytá polygonální bání s lucernou a makovicí pokrývá plech. Kostel má valbovou střechu, krytou plechem, ambity s pultovou střechou pokrývá plech.