kostel sv. Jana Nepomuckého

Areál kostela sv. Jana Nepomuckého se nachází v SV cípu obce na příkré skále nad Berounkou. Areál sestává z kostela, původně zasvěceného sv. Michaelu. Jedná se o drobnou jednolodní stavbu s pravoúhlým presbytářem. Na západní straně je přistavěna předsíň, k presbytáři na východě přiléhá sakristie. Dále je součástí areálu omítnutá a kvádrovaná ohradní zeď, která jej vymezuje. Na jižní straně se zeď otevírá masivní branou. Na východní straně přiléhá ke zdi areálu márnice na pravoúhlém půdorysu. U márnice se nalézají chráněné náhrobky I a II. Před ohradní zdí hřbitova je situován pamětní kamenný kříž. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď s branou, náhrobky I a II, pamětní kříž a pozemky vymezeného areálu.