kostel sv. Jana Křtitele

Areál kostela sv. Jana Křtitele je situován při severním okraji obce Paštiky. Kostel, umístěný na vysoké terase s dvojitým schodištěm, je jednolodní stavbou podélné dispozice s presbytářem uzavřeným uvnitř segmentově, zvenku pravoúhle, s konkávně vybranými nárožími, hranolovou věží v západním průčelí a sakristií při jižní straně presbytáře. Kostel je obklopen používaným hřbitovem, který je ohraničen ohradní zdí se dvěma bránami. Na hřbitově je situována, severně od kostela, hrobka (kostnice). V JZ rohu hřbitova se nachází nechráněná novější budova a v SZ rohu hřbitova se nachází nechráněná márnice. Oba dva objekty nejsou součástí kulturní památky, ale nacházejí se na chráněném pozemku.