kostel sv. Jana Křtitele

Areál kostela sv. Jana Křtitele je situován v severní části drobné vesnice se zástavbou kolem silnice, západně od hlavní komunikace. Uprostřed areálu stojí kostel sv. Jana Křtitele, na severozápadní straně márnice a na jihovýchodní straně při silnici prkny obedněná zvonice. Kostel má obdélnou loď a pravoúhlý presbytář, z něhož je přístupná užší sakristie na východní straně. Vstup do lodi je pravoúhlým portálem na západní straně, na jižní straně je zazděný raně gotický portál. Varhanní kruchta na západní straně lodi spočívá na zděných sloupech a má bedněnou omítanou poprsnici, obloukově vypjatou do prostoru lodi. Plochostropý presbytář odděluje od lodi stlačený vítězný oblouk. Sedlové střechy jsou zvalbené, nad presbytářem vyniká sanktusová věžička./ Předmětem ochrany je areál kostela sv. Jana Křtitele - kostel, márnice, zvonice a příslušné pozemky.